Day: August 29, 2021

มาทำความรู้จักกับ จป หัวหน้างานและการอบรม จป หัวหน้างานกันเถอะมาทำความรู้จักกับ จป หัวหน้างานและการอบรม จป หัวหน้างานกันเถอะ

จป หัวหน้างาน ย่อมาจาก เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ตามกฎกระทรวงได้กำหนดมาตรฐานการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้มีการกำหนดให้กิจการเหมืองแร่ โรงงาน คลังสินค้า งานก่อสร้าง งานซ่อมบำรุง การขนส่ง สถานีบริการน้ำมัน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล ห้องทดสอบกายภาพ หรือเคมี ชีวภาพ สถาบันทางการเงิน การบันเทิง การกีฬา และกิจการอื่นๆ ตามประกาศที่มีลูกจ้าง 2 คนขึ้นไปต้องมีการแต่งตั้ง จป หัวหน้างาน วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูหน้าที่ความรับผิดชอบของ จป