Day: September 29, 2021

สั่งปูน

การสั่งปูนการสั่งปูน

ปูนเป็นวัสดุสำหรับใช้ก่อสร้างที่เราพบเห็นกันอยู่โดยทั่วไป ปูนเป็นวัสดุสำหรับใช้เอนกประสงค์เพราะสามารถใช้ได้ในหลาย ๆ ประโยชน์ใช้สอย คุณสมบัติเด่นของปูนคือสามารถที่จะปรับเปลี่ยนรูปร่างไปได้หลากหลาย ในขณะที่ยังเป็นของเหลวและมีความชื้นพอเหมาะ ทำให้นำไป หล่อ ก่อ ฉาบ เชื่อมได้มากมาย ปูนมีหลายแบบหลายชนิดดังนี้คือ การเลือกสั่งปูน 1. ปูนซีเมนต์แบบธรรมดา ใช้ในการก่อสร้างโดยทั่วไป ในงานของช่าง ทั้งการหล่อเทคาน หล่อพื้น หล่อเสา หรือใช้สำหรับหล่อคอนกรีตเสริมเหล็ก2. ปูนซีเมนต์ชนิดดัดแปลง  มีการพัฒนาสูตรทำให้ปูนมีคุณสมบัติในการทนทานต่อกัดกร่อนต่างๆ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีสารเกลือซัลเฟตอยู่มาก ใช้สำหรับการทำงานโครงสร้างที่มีขนาดใหญ่มาก ๆ เช่นการหล่อตอหม้อสะพาน หรือเป็นโครงสร้างซีเมนต์เขื่อนเป็นต้น3. ปูนซี เมนต์ชนิด