วิธีการกำจัดปลวกที่มีประสิทธิภาพ

ปลวกเป็นปัญหาที่สร้างความน่ารำคาญใจให้แก่ผู้ที่อาศัยอยู่ในบ้านเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างที่ทำมาจากไม้ รวมไปถึงเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ ที่ทำมาจากไม้เช่นกัน โดยความเสียหายนี้จะยังคงเกิดขึ้นได้อย่างเรื่อย ๆ หากเราไม่มีวิธีการรับมือเกี่ยวกับวิธีการกำจัดปลวกอย่างถูกต้องและปลอดภัยต่อเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งวิธีการที่ได้ผลดีที่สุดนั้นจะเป็นการจ้างบริษัทรับกำจัดปลวกเข้ามาดำเนินการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับปลวกให้หมดไป ซึ่งราคาการกำจัดปลวกวิธีนี้จะค่อนข้างแพงเป็นอย่างมาก แต่เมื่อพิจารณาผลลัพธ์ที่ได้มาแล้วนั้นถือว่าคุ้มเลยทีเดียว 

การกำจัดปลวก 

วิธีการกำจัดปลวกนั้นมีหลากหลายวิธีด้วยกัน ซึ่งในแต่วิธีนั้นมีผลดีและผลเสียที่แตกต่างกัน แต่วิธีการที่ดีที่สุดก็คือการจ้างบริษัทกำจัดปลวกเข้ามาดำเนินการแทนเรา ซึ่งจะต้องแลกมากับราคาการกำจัดปลวกที่สูงเป็นอย่างยิ่ง เพราะบริษัทรับกำจัดปลวกนั้นส่วนใหญ่จะมีวิธีการคิดค่าการจ้างอยู่ 2 วิธีด้วยกัน ได้แก่ 

  1. การคิดราคาแบบเหมาจ่าย 

ราคาการกำจัดปลวกแบบเหมาจ่ายนั้นเป็นวิธีการที่ดีและเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากเราได้ทำการเหมาเป็นระยะเวลาตามที่ได้ตกลงกันไว้ เช่น 12000 บาทต่อปี ซึ่งเราอาจจะหาที่ที่กำลังจัดโปรโมชันอยู่ก็ได้เช่น โปรกำจัดปลวกฟรีในเดือนแรก เป็นต้น เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่เจ้าของที่พักอาศัยเป็นอย่างมาก แต่วิธีการจ้างแบบเหมาจ่ายนี้ก็มีข้อเสียอยู่เช่นเดียวกัน โดยข้อเสียที่ว่าก็คือ ถ้าหากปลวกนั้นถูกกำจัดหมดตั้งแต่ครั้งแรกแล้ว ครั้งต่อไปถึงบริษัทจะให้พนักงานมาทำการกำจัดปลวกแต่ด้วยความที่ไม่มีปลวกหลงเหลืออยู่แล้ว จุดนี้จะเป็นจุดที่ทำให้ผู้ที่ทำการเหมาจ่ายนั้นเสียผลประโยชน์ไปโดยปริยาย แต่เนื่องจากข้อจำกัดนี้ บุคคลประเภทที่ก่อเกษตรกรรมจึงเป็นกลุ่มที่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง เพราะผลวกนอกจากจะทำลายบ้านเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างแล้วก็ยังสามารถทำลายพืชไร่ พืชสวนที่ทำการเพาะปลูกอยู่ 

  1. การคิดราคาตามขนาดของสิ่งก่อสร้าง 

ราคาการกำจัดปลวกแบบคิดตามพื้นที่ที่ใช้ในการกำจัดปลวก วิธีการนี้จะมีคาราการกำจัดปลวกที่คิดเฉพาะแค่พื้นที่ในการพ่นสารเคมีเท่านั้น เช่น ตารางเมตรละ 600 บาท เป็นต้น โดยถ้าหากผู้ใดมีพื้นที่ใช้สอยจำนวนมาก วิธีนี้จึงไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งเพราะจะทำให้เสียค่าบริการที่มากมายนั่นเอง  

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาการกำจัดปลวก 

ปัจจัยที่มีผลต่อราคาการกำจัดปลวกนั้นจะขึ้นอยู่กับ พื้นที่ในการกำจัด โดยส่วนใหญ่คิดเป็นความยาวรอบตัวบ้านในหน่วยเมตรและระดับความรุนแรงจากปลวก โดยระดับความเสียหายที่ปลวกนั้นได้สร้างไว้ อาจกล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่าปริมาณของปลวกที่มีอยู่นั่นเอง 

Leave a Reply

Your email address will not be published.